Güncel

Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği… Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği…

7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın, ekinde yer alan listede belirtilen havzalarda desteklemeye esas 2014 yılı ürünü kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullananlar), yağlık... [Devamını oku]

Toprak Bayramı ve Toprak Haftası… Toprak Bayramı ve Toprak Haftası…

16.06.1945 tarih ve 6033 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanunu’na göre her yıl 11 Haziran’ı takip eden ilk Pazar günü Toprak Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca her yıl 11 -17 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle “Toprak Haftası” olarak... [Devamını oku]

Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/20)… Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/20)…

Mazot, gübre ve toprak analizinin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan tebliğ, 3.06.2014 tarih ve 29019 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.   Tebliğe göre; Ödemeye esas arazi büyüklüğü MADDE 6 – (1) Çiftçilere, üretim yılı içerisinde işledikleri ÇKS’de kayıtlı... [Devamını oku]

Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/21)… Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/21)…

Yurt içinde üretilen sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan ile kapama bağ/bahçe tesisinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amaçlı, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan ile kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilerin... [Devamını oku]

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2014/23)… Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2014/23)…

Bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amaçlı tebliğ,... [Devamını oku]

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/22)… Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/22)…

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin... [Devamını oku]

Yeni Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği… Yeni Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği…

Tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan Çiftçi Kayıt Sisteminin kullanılması, güncellenmesi, geliştirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve Çiftçi Kayıt Sistemi ile bağlı sistemlere yönelik tarımsal destekleme programlarının... [Devamını oku]

Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/16)… Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/16)…

Hayvancılık alanında kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmenin sağlanabilmesi için yem bitkileri tarımı yapan çiftçilerin birim alanüzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlı, yem bitkileri destekleme çalışmalarında görev alacak kurum... [Devamını oku]

Diğer Haberler