2011 Yılı Mazot-Gübre Ve Toprak Analiz Desteği Tebliği Yayınlandı…

24 Mart 2011 Yazan  

 

Mazot, gübre ve toprak analizinin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsayan tebliğ,  11.03.2011 tarih ve 27875 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Tebliğin yayınlanmasıyla birlikte 2011 yılı MGD müracaatları başlamış oldu.

Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılacak. 

Sıra

No

Ürün Grupları Mazot DesteklemeTutarı(TL/dekar) Gübre DesteklemeTutarı(TL/dekar)
1 Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları  

2,5

 3,5
2 Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler sebze ve meyve alanları  

3,75

 4,75
3 Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları  

6

 6

 

2011 yılı mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Yönetmelik kapsamında 2011 yılı ÇKS kaydını yaptırmaları ve bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31/12/2011 günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

a) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi (Ek-1),

b) ÇKS’ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu,

c) Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu

Önemle duyurulur…

 

 .

.

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…