Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/43)…

22 Temmuz 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

         

Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik hayvancılığın geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik hayvancılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan ve organik tarım destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik hayvan yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere organik anaç sığır, manda, buzağı, anaç koyun, keçi yetiştiriciliği ile organik arılı kovan destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsayan tebliğ, 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı. 

Tebliğe göre;

Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiriciliği desteklemeleri

MADDE 6 (1) Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiriciliği destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, Türkvet’te, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır. Buzağı yetiştiricileri için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.

b) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 7/10/2013 tarihinden itibaren 22/11/2013 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

c) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, Türkvet’te, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kulak küpe numarasına sahip büyükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir. Buzağılar için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.

ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak anaç sığır, manda ve buzağılar başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede Türkvet’te ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır. OTBİS icmallerinde, Türkvet’te ve uygunluk belgesinde kayıtlı aynı küpe numarasına sahip hayvanlar destekleme kapsamına alınır.

d) OTBİS ve Türkvet’te bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

e) Buzağı desteklemesi OTBİS-2 icmalinde kayıtlı olan organik süreçteki buzağılar için yapılır.

f) Türkvet ile ilgili tüm iş ve işlemler Türkvet Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Organik hayvancılık anaç koyun ve keçi desteklemeleri

MADDE 7 (1) Organik anaç koyun ve keçi desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, KKKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

b) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 7/10/2013 tarihinden itibaren 22/11/2013 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

c) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kulak küpe numarasına sahip küçükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir.

ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak anaç koyun ve keçiler başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede KKKS’de ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır. OTBİS icmallerinde, KKKS’de ve uygunluk belgesinde kayıtlı aynı küpe numarasına sahip hayvanlar destekleme kapsamına alınır.

d) OTBİS ve KKKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

e) KKKS ile ilgili tüm iş ve işlemler KKKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Organik arılı kovan desteklemesi

MADDE 8 (1) Organik arılı kovan desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, AKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

b) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 9/9/2013 tarihinden itibaren 11/10/2013 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Organik arı yetiştiricisi kayıtlı olduğu il/ilçe dışında bulunuyorsa başvurularını bulundukları il/ilçe müdürlüklerine,  arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte yapar. Bu yetiştiricilerin desteklemeye ait müracaat başvurusu ve icmal işlemleri OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür. Müracaat başvurusu ile Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı (Ek-4) bulunduğu il tarafından düzenlenerek, ilgili il/ilçe müdürlüklerine gönderilir.

c) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlardan arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden desteklenir.

ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak arılı kovan, başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede AKS’de ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır.

d) OTBİS ve AKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

e) Organik arı yetiştiricisi, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır. Tespit tarihi bitimi 1/11/2013’tür.

f) İl/ilçe müdürlükleri, gezginci organik arı yetiştiricilerinin desteklemeye konu olan belgelerini (Müracaata esas belgeler, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin OTBİS’de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 15/11/2013 tarihine kadar gönderir.

g) AKS ile ilgili tüm iş ve işlemler AKS Talimatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

Ödeme miktarı

MADDE 10 (1) Bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetiştiricilere, organik tarım destekleme ödemesine hak kazanan hayvanlar ve arılı kovanlar üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik hayvancılık destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra No

Desteklemeler

Destek Miktarı

1

Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda)

                           150 TL/baş

2

Organik Tarım (Buzağı)

                             50 TL/baş

3

Organik Tarım (Anaç koyun, keçi)

                             10 TL/baş

4

Organik Tarım (Arılı kovan)

 5 TL/kovan

 

 

 

 

İşte Tebliğ;

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik…

18 Temmuz 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

        

İnsan sağlığının, hayvan sağlığı ve refahının, çevrenin, kullanıcı ve tüketicilerin yem katkı maddeleri ile ilgili çıkarlarının en üst düzeyde korunmasını sağlamak için, piyasaya sürülecek ve kullanılacak olan yem katkı maddelerinin onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar ile yem katkı maddeleri ve premikslerin denetimi ve etiketlenmesine dair kuralları belirlemek amacıyla hazırlanan yönetmelik,  18.07.2013 tarih ve 28711 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı. 

Bu Yönetmelik, işleme yardımcılarını ve yem katkı maddesi olarak kullanılan koksidiyostatlar ve histomonostatlar dışındaki veteriner sağlık ürünlerini kapsamıyor.

 

İşte yönetmelik;

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2013/34)…

17 Temmuz 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

        

Gıda ile temas etmekte olan, gıda ile temas etmesi beklenen veya gıda ile temas etmesi muhtemel olan plastik madde ve malzemelerin; üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kuralları belirlemek amaçlı tebliğ, 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Tebliğe göre;

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri,

a) Tamamen plastikten oluşmuş madde ve malzemelere,

b) Yapıştırılarak veya başka bir şekilde birleştirilen çok katmanlı plastik madde ve malzemelere,

c) (a) veya (b) bentlerinde yer alan ve baskılı ve/veya bir kaplama malzemesi ile kaplanmış madde ve malzemelere,

ç) Kapak ve kapatma elemanlarındaki contaları oluşturan plastik katmanlar veya plastik kaplamalar ve bunlarla birlikte iki veya daha fazla katmanlı farklı malzemelerden meydana gelen kapak ve kapatma elemanlarındaki plastik katmanlar veya plastik kaplamalara,

d) Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde ve malzemelerdeki plastik katmanlara

uygulanır.

(2) Bu Tebliğ hükümleri, iyon değiştirici reçineler, kauçuklar ve silikonlara uygulanmaz.

(3) Bu Tebliğ hükümleri baskı mürekkepleri ve yapıştırıcılar veya kaplamalara ilişkin kuralları kapsamaz.

 

İşte Tebliğ;

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Yayınlandı…

02 Temmuz 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

       

Tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında adaletin sağlanmasını ve uygun durumlarda çevrenin korunmasını da  göz önünde bulundurarak;

a) Ek-II ve Ek-III’te yer alan    gıda katkı maddelerinin listesini,

b) Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde  ve gıda aroma vericilerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşullarını,

c) Gıda katkı maddelerinin etiketleme kurallarını,

belirlemek amaçlı, gıda katkı maddelerini kapsayan yönetmelik, 30.06.2013 tarih ve 28693 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.

İşte Yönetmelik;

 

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

 

 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/27)…

26 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

 

       

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katkı vererek uluslararası  düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak için makine ve ekipman alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için çiftçilerin makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gereken usul ve esasları kapsayan tebliğ, 26.06.2013 tarih ve 28689 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Tebliğe göre;

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Yatırım    Konuları, Uygulama İlleri, Tamamlanma Süresi, Başvuracak Kişi,

Kuruluşlar    ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

Programın    yatırım konuları

MADDE 8 – (1) Program    aşağıdaki otuz dört adet yatırım konularını kapsar:

a) Anıza doğrudan ekim makinesi,

b) Arıcılık makine ve ekipmanı,

c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,

ç) Balya makinesi,

d) Biçer bağlar,

e) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane    ölçer,

f) Canlı balık nakil tankı,

g) Çayır biçme makinesi,

ğ) Çeltik fide dikim makinesi,

h) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

ı)  Dal parçalama    makinesi,

i)  Diskli tırmık,

j)  El traktörü,

k) Fındık toplama makinesi,

l)  File    sisteminin kurulması

m) Güneş kolektörü,

n) Mibzer,

o) Motorlu tırpan,

ö) Pamuk toplama makinesi,

p) Pancar söküm makinesi,

r) Patates söküm makinesi,

s) Pülverizatör,

ş) Sap parçalama makinesi,

t) Sap toplamalı saman makinesi,

u) Silaj makinesi,

ü) Sıra arası çapa makinesi

v) Su ürünlerinde buzlama makinesi,

y) Su ürünleri için kuluçka dolabı,

z) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

aa) Tambur    filtre,

bb) Taş     toplama makinesi,

cc) Toprak    frezesi,

çç) Yem hazırlama    makinesi,

dd) Zeytin    hasat makinesi.

Programın    uygulama illeri

MADDE 9 – (1)    Program, tüm illerde uygulanır.

Yatırımların    tamamlanma süresi

MADDE 10 – (1) Program    kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla otuz gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç yirmi beş gün içerisinde sonuçlandırılır.  Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için otuz gündür.

Başvuracak    kişi ve kuruluşlar

MADDE 11 – (1)    Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

a)  8 inci maddede belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif  şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri,

programdan yararlanmak üzere başvurur.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen  kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilir.

Başvuru    sahiplerinde aranacak özellikler

MADDE 12 – (1)    Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler 8 inci maddede belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar.

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz.

(5) İl özel idaresi, belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Hibe    Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları

Hibe    desteği oranı

MADDE 13 – (1)    Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal  başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez.    Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst    birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100.000 TL’lik yatırım tutarı  kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler.

(3) Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması  durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Proje    kaynaklarından karşılanacak giderler

MADDE 14 – (1) 8 inci    maddede belirtilen makine ve ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında  sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Mal bedeli ile yerinde teslim ve montaj giderleri; tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması  durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları yüklenici olamaz.

(6) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarı,  değerlendirme aşamasında referans fiyat listelerine dayandırılır ve    ayrıntılı olarak belirtilir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılamaz.

(7) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile  ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Proje    kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 15 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borçlanma giderleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve    giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira    bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV dahil iade alınan    veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı)  Eğitim    giderleri,

i)  Üretim tarihi    2012 ve 2013 yılından önce olan makine ve ekipmanlar.

BEŞİNCİ     BÖLÜM

Başvurular,    Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru    zamanı

MADDE 16 – (1) Bu    Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları,  bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak elektronik ortamda veya şahsen 25    gün içerisinde il müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine    yapılır. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk    iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

 

 

Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012-2016) Yürürlüğe Girdi…

24 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

      

Bakanlığımız tarafından 1′i ulusal 9′u bölgesel düzeyde düzenlenmiş olan “Kırsal Alanda Kadın Çalıştayları” sonuçları doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kadın çiftçilerin katkıları ile “Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı” hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Kırsal alanda kadının güçlendirilmesi için kadının sahip olduğu güçlerinin ortaya çıkarılması ve yoksulluk, eğitim, sağlık, tarımsal üretim, girişimcilik, pazarlama, örgütlenme, sosyal güvenlik gibi güçlenmeyi güvence altına alacak birçok faktöre ilişkin sorunların çözümlenmesi gerekmektedir.

Kadınların yoksullaşmalarındaki en önemli faktörlerden birisini toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler oluşturmaktadır. Özellikle kırsal kesimde aile reisliği, toprak sahipliği, mülk yönetmeyle, iş kurma ve yürütmedeki toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, stratejiler geliştiri- lirken, haklar temelinde ve güçlendirici bir yaklaşım benimsenmelidir.

Kırsal kesimdeki yoksul kadınlar içinde dezavantajlı grupları özellikle; yaşlılar, işsizler, düşük ücret- liler, mevsimlik, gezici, geçici tarım işçileri, hasta ve engelliler, topraksızlar ve küçük toprak sahipleri ve yalnız yaşayanlar oluşturmaktadır.

Kırsal alanda yoksulluğun giderilmesi için yalnızca kadınların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve gereksin- melerine yanıt arayan kısa vadeli sorunlarını çözmeye yönelik bir yaklaşım yerine, yapısal, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ve stratejik gereksinimlerine yönelik uzun vadeli politikaların geliştirilmesi ve uygulanması önemlidir.

Kırsal alanda kadının gerek istihdama katılmasını, gerek girişimciliğini, gerekse toplumsal statüsünü etkileyen en önemli unsurlardan biri eğitimdir. Kadınlar açısından  özellikle örgün eğitime katılım ve eğitimin sürdürülmesinde önemli sorunlar yaşanmaktadır. Toplumda kadının eğitimi önünde  engel oluşturan yanlış inanış, örf ve âdetlerin toplum üzerinde etkisini azaltmak için tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde bulunularak toplumun bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır.

Kadınların eğitime teşvikinde medya ve toplum önderlerinin etkin rol oynaması; kız çocuklarının örgün eğitime katılmaları, kadınların okur-yazarlık kurslarına katılımlarının artırılabilmesi için önemlidir. Ayrıca bu konuda yapılacak eğitimler kırsal alandaki erkeklerin de bilinçlendirilmesine yarar sağlayacaktır.

Sağlık olanakları açısından kırsal ve kentsel alanlarda önemli fırsat ve erişim eşitsizlikleri bulunmak- tadır. Bu durum, kırsal alandaki kadının toplum ve özel yaşamın tüm alanlarına aktif katılımda bulun- masını bile etkileyebilmektedir.

Kırsal alandaki kadının sağlık sorunlarının çözümlenebilmesi için öncelikle genelde tüm bireylerin, özelde kırsal alandaki kadınların sağlık güvencesine sahip olabilmeleri önem taşımaktadır.

Kadının  kırsal  alanda  üstlendiği  en  önemli  rol,  tarımsal  üretimdir.  Tarımsal  üretimin  yaklaşık

%50’sini gerçekleştiren kadınlar aynı zamanda Türkiye’de kadın istihdamının yarısını oluşturmaktadır. Üretimin külfetine katılan kadınlar ne yazık ki, nimetlerinden yararlanamamaktadır. Kırsal alanda tarım kesiminde istihdam edilen kadınların çoğunluğu marjinal işlerde yoğunlaşmakta ve ücretsiz aile işçisi konumunda  yer almaktadır.

Tüm  dünyada  olduğu gibi Türkiye’de de  kırdan kente  göç  arttıkça ve makineleşme düzeyi yükseldikçe tarımsal üretimde statüsü yüksek, sermaye-yoğun, teknoloji-yoğun işler erkekler tarafından yapılırken, statüsü düşük, emek-yoğun işler çoğunlukla kadınlara kalmaktadır.

Tarım kesimindeki kadınların üretime katılım düzeyleri, ailenin sahip olduğu arazi ve hayvan varlı- ğına, gelire ve ürün desenine göre değişmektedir. Ancak, tarımda mekanizasyon düzeyi artıkça kadın tarımsal üretimden kopmakta ve çalışma potansiyeli ev kadınlığına yönelmektedir. Az topraklı ve top- raksız ailelerde kadınlar mevsimlik işçilik başta olmak üzere bitkisel ve hayvansal üretimin her aşama- sına katılmaktadır. Kırsal alanda kadının emek  yoğunluğu sadece  tarımsal üretimde değil, aynı zamanda  hane içinde de çok yüksektir.

Tarımda iş gücünü gelire dönüştürebilen kadın oranı oldukça sınırlıdır. Gelire dönüştürülebilen iş gücü,  ev kadınları  arasında  bağ-bahçe  ve tarlada  çalışılarak  elde  edilen  ürünün  pazarlanması şeklindedir. Geleneksel bakış açısı ve egemen toplumsal baskı nedeniyle kadın ve genç kızlar arasında bir işyerinde emeğini kiralama olgusu neredeyse yok gibidir. Bu kategoriye giren kiralama şekli, hanesi ile mevsimlik işçiliğe giden kadınlar, dul kalması nedeniyle ev geçimini üstlenen kadınlarda ve göç se- bebiyle kente gelmiş hanelerin genç kızları arasında gözlenmektedir.

Kadınların girişimcilikleri çoğu zaman göz ardı edilmekte ve sadece üretim boyutuyla ele alınmak- tadır. Bu önyargının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Mutlaka kadınların pozitif ayrımcılık bakışıyla girişimcilikte teşvik edilmeleri, onlara yönelik örgütlerin daha fazla ve etkin bir biçimde desteklenmesi ön plana alınmalıdır.

Bütün üretici örgütlerinin (kadınlar tarafından kurulan ve kadınların ağırlıklı olduğu), etkin konuma getirilmesi için daha fazla destek sağlanmalıdır. Kadınlar erkeklerle aynı kooperatif içerisinde etkin ve karar alıcı konumda yer almalıdır.

Kadının toplumsal statüsünü,  girişimciliğini etkileyen en önemli unsurlardan birisi sosyal güvenlik kapsamı içerisinde yer alıp almadığıdır. Ülkemizde sosyal güvenlik kapsamında olmayan vatandaşların en yoğun olduğu sektör tarımdır.

Kırsal alanda istihdam edilen kadınların tamamına yakının tarım sektöründe  istihdam edilmekte, fakat  bunların hemen  hemen  tamamı Sosyal Güvenlik sisteminin dışında yer almaktadır. Sosyal güvenlik alanında var olan mevzuatın genel olarak tarım işçilerinin, özelde de kırsal alanda çalışan kadınların çalışma koşullarının farklılığını dikkate almamaktadır.

Mevsimlik, gezici ve geçici tarım işçilerinin kayıt altına alınmasındaki zorluklar ve bunların nasıl sigorta kapsamına alınacağı sosyal güvenlik yasalarımızda yer almamaktadır. Sosyal güvenlik uygula- ması bir vatandaşlık hakkı olarak görülmemekte ve bu konulardaki politikalar ise bu anlamda istikrarlı olmamaktadır.

Kırsalda doğal kaynak kullanımı konusunda kadınlar daha duyarlı olup, kadınlara bu yönde eğitim verilmesi, sorumluluk yüklenmesi doğal kaynakları korumada daha etkili olacaktır. Doğal kaynakların korunması açısından; kurumlar arasında doğal kaynakların korunması için koordinasyon eksikliğinin giderilmesi ve bakanlıklar ile üniversitelerin yürüttükleri çalışmaların pratiğe aktarılması mutlaka gereklilik göstermektedir. Ayrıca, doğal kaynakların korunmasına yönelik mevzuatla ilgili uygulama- larda cinsiyet dengesine yer verilmesi oldukça önemlidir.

Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Eylem Planı, Ülkemiz için kırsal alanda yaşayan kadınların karşı karşıya olduğu öncelik arz eden sorunların çözüme kavuşturulmasını ve potansiyellerinin değer- lendirilmesini sağlamak üzere amaçlar, hedefler ve faaliyetleri içermekte ve 2012-2016 dönemini kapsamaktadır.

Eylem planında yer alan faaliyetler kırsal alanda kadına yönelik olup, herhangi bir sektörel politika için kısıtlayıcı ve bağlayıcı hükümler taşımamaktadır. Eylem Planındaki faaliyetler; sektörel politikaların kırsal alandaki etkinliğini artırmaya, sorunlara çözümler getirmeye ve kırsal alandaki kadınların farklılaşan ihtiyaçlarının gözetilmesine imkan vermek üzere belirlenmiştir.

 

 

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2013/31)…

14 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

       

Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanan ve destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri,    desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar    ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsayan tebliğ, 14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Tebliğe göre;

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru İşlemleri ve Belgeler

Başvuracak    kişi ve    kuruluşlar ile    istenecek belgeler

MADDE 8 (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelere istinaden bu Tebliğin 6 ncı maddesinin    birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.

(2) TYDD’ye    başvuracak kişi ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya aşağıdaki kişiler yetkilidir.

a) Serbest tarım danışmanı,

b) Ziraat Odası Başkanı,

c) Birlik Başkanı,

ç) Kooperatif Başkanı,

d) Tarımsal Dernek Başkanı,

e) Tarımsal Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı,

f) Tarımsal danışmanlık şirketinin Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen şirket yetkilisi.

(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1) ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşa Ait Bilgi Formu (Ek-2),

b) TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-3). Bu icmal Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların bünyesindeki her danışman için, Uygulama Esaslarında belirtilen hükümler doğrultusunda ayrı ayrı düzenlenecektir,

c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlarla yapılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi,

ç) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal dernek ve vakıfların SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,

d) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi ve vergi mükellefiyeti olan tarımsal dernek ve vakıfların vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,

e) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen TYDD başvurusunda bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili kurul kararı onaylı sureti,

f) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağıdaki belgelerden biri veya birkaçı,

1) ÇKS Belgesi,

2) AKS belgesi,

3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi,

4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,

5) Hayvan    pasaportlarının veya    listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,

6) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste.

Başvuru    tarihi, başvuru işlemleri    ve askı işlemleri

MADDE 9 (1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) TYDD’den    faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımı tarihinden    itibaren otuz gün içerisinde istenen    belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvurur. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne ayrıca başvuru yapar.

Ödeme

MADDE 10 (1) Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.

(2) Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL TYDD, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL olarak    Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir.

(3) Tarımsal işletme birden fazla kişi ve/veya kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış sırasına göre olmak üzere, sözleşme tarihi, üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu ve başvuru tarihine göre il/ilçe müdürlüğünün, belirlediği bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılır.

(4) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri 2013 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.

(5) Üzerinde haciz kararı bulunan kişi ve kuruluşlara on iki aylık hizmet sunumunu müteakip  TYDD ödemesi yapılır. Bu durumdaki kişi ve kuruluşlara 1 inci dilim TYDD ödemesi yapılmaz.

 

İşte tebliğ;

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

 

 

Toprak Bayramı ve Toprak Haftası…

10 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

        

16.06.1945 tarih ve 6033 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanunu’na göre her yıl 11 Haziran’ı takip eden ilk Pazar günü Toprak Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca her yıl 11 -17 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle “Toprak Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Toprak her ne kadar tarımsal bir konu olarak düşünülse de insanlığın yaşamı için gereken gıda ve su, dışında arıtma, döngüler, yapı ve kullanım materyalleri ile insanlığın yaşam kalitesi için sanat hizmetlerinde yer alan doğal kaynaktır. Anılan konular fen ve sosyal bilimlerin başlıca çalışma konularıdır. Örneğin iklim değişikliğinde en önemli konu toprakların organik karbon içeriğinin arttırılmasının önceliği iyice ortaya çıkmıştır, besin döngülerinin toprak olmaksızın gerçekleşmesi neredeyse olanak dışıdır. Arkeolojide birçok yöntem ve yorum toprak bilimi terminolojisi ve yaklaşımlarıyla gerçekleşmektedir.

 Toprak aynı zamanda çevrede oluşan olguları doğal olarak kayıt edebilen bir ortamdır. Fosfor düzeyleri ve türleri, kireç ve tuz katmanlarının derinlik ve yoğunlukları, huminleşme, agregatların şekli ve boyutu, aşınım ve birikim düzeyleri arazi kullanımı, iklim değişikliği ve bitki örtüsüne ait binlerce yıllık bilgileri bize sunabilmektedir. Elbette gıda güvenliğinin sağlanmasında toprağın önemi tartışma dışıdır artık.

 Bu hizmetlerin sağlanması için Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konusunda çalışan bilim adamları ve araştırmacılar insanlığın sürdürülebilir yaşamı için büyük bir uğraş içerisindedirler.

 Türkiye çok bilinen bir gerçeği tekrar edecek olursak toprak türleri ve doğal olduğu kadar tarımsal bitki çeşitliliği açısından oldukça varsıl bir ülkedir. Doğal kaynaklar kadar ülkemiz araştırma kurumları başka bir tanımla Üniversiteler, Enstitüler, Merkezler ve Bakanlıklar ileri teknoloji ve bilgi birikimiyle artık sadece ulusal değil uluslar arası ortamlarda da saygı duyulan güvenilir kurumlar konumundadırlar. Bu görüşü yayınlar kadar ülkemizde ki artış ve çeşitlilik gösteren tarımsal ve hayvansal üretimde desteklemektedir. Türkiye gün geçtikçe toprakları fiziksel, kimyasal, biyolojik, mineralojik, kullanım, koruma ve yönetim açısından daha iyi tanımaktadır.
(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi’ nden yararlanılmıştır.)

Toprak Nedir?
Toprak, kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, uzun zaman içerisinde belirli özellikler kazanan en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır.
Toprak, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer ile temas halinde bulunan yeryüzüne çıkmış, kayalar, mineraller ve organik maddelerden ibaret toprak ana materyelinin fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması sonucunda oluşmaktadır. Bu oluşumda az çok birbirini izleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar büyük rol oynarlar.
Fiziksel parçalanma olaylarının başında, sıcaklık değişmeleri, ıslanma, kuruma, donma-çözülme, bitki köklerinin ve diğer canlıların mekanik etkileri olmak üzere, materyal üzerindeki basıncın azalması, tuz bırakması ve tuzların hidrasyon, akarsu, buzul ve rüzgarların etkileri sayılabilir.
Toprak oluşumuna hizmet eden kimyasal olayları da, oksidasyon, redüksiyon, hidroliz, hidrasyon-dehidrasyon, kompleksleşme, karbonatlaşma ve çözünme şeklinde sıralamak mümkündür. Biyolojik olaylar ise etkinliklerini parçalanma ve ayrışmaya katkıda bulunmak suretiyle gösterirler.
Fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma, belli koşullara sahip doğal bir çevrede (belli iklim ve bitki örtüsü) uzunca bir zaman süresi içerisinde, belli topografyaya sahip olan bir ana materyal üzerinde gerçekleşir.
 

Toprağın Yeryüzü İçin Önemi

Toprak bütün biyolojik varlıklar için vazgeçilmez bir yaşama ortamı, doğal bir mekandır.
Toprak insanların yaşamında çok önemlidir. Besinlerimizi elde edebilmemiz toprağa bağlıdır. Toprak sadece insanlar için değil, tüm canlaılarb için önamlidi. Bitkiler ancak topraktaki su ve madensel maddeleri alarak büyüyüp gelişirler. Otçul hayvanlar ve insanlar ise bitkileri besin olarak kullanırlar.
İnsanlar ve hayvanlar dolaylı olarak besinlerini topraktan sağladıkları gibi onun üzerinde gezinir, dinlenir, barınırlar.Yani toprak tüm canlıların hem beslendiği hem de barındığı yerdir.
Doğal zenginlik kaynaklarımız olan ormanların, bitkilerin, evcil ve yabani hayvanların yaşaması, ancak toprak sayesinde olur.Toprağın hem kendisi hem de üzerinde bulunan ormanlar, bitkiler ve hayvanlar birer doğal zenginlik kaynağıdır.


1- Toprağın Tarımsal Önemi
Daha ilk çağlardan beri anlaşılmış olup, arkeolojik araştırmalar toprağın ilk insanlar tarafından bitki yetiştirmek amacıyla kullanılmasının Milattan en az 8000 yıl önce başladığına işaret eder. Toprak uzun süre herhangi bir ıslah işlemi ve madde ilavesi yapılmadan kullanılmıştır. İnsanların toprağa yaptığı ilk müdahale sulama, ikincisi gübrelemedir. İlk ıslah işlemi ise teraslamadır. Günümüz koşullarında toprak bitkisel üretim için hala vazgeçilmez bir yetiştirme ortamı olarak kullanılmaktadır.
2- Toprağın Endüstriyel Önemi
Toprağın endüstriyel önemi de eski çağlardan beri farkedilmiş, günlük yaşamda kullanılan ilk ev ve mutfak gereçleri topraktan yapılmıştır. Günümüzde topraklar tuğla-kiremit, seramik, porselen ve cam sanayinin temel hammadde kaynağını oluşturmaktadır. Öte yandan tüm sanayi kuruluşlarının fiziksel varlıkalrına durak yeri ve mekan olanağı sağlamaktadır.3- Toprağın Ekonomik Önemi
Toprağın ekonomik önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bütün yeraltı servetlerinin yatağı olarak toprak her türlü sanayiinin temel dayanağını, taşınmaz mal olarak da zenginlik ve servetin gerçek kaynağını oluşturmaktadır. Artan nüfusa ve gittikçe kıtlaşan miktarına bağlı olarak toprağın ekonomik değeri her geçen gün daha da artmakta, büyük rantlar sağlamaktadır.4- Toprağın Ulusal Önemi
Ülkelerin gözünde toprakları kutsaldır.
(Tema Vakfı Çevre Kütüphanesi’nden yararlanılmıştır.) 

 

 
 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

Tar-Gel Personeli Görev ve Sorumlulukları…

06 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

         

Tar-Gel Projesi kapsamında hizmet vermekte olan personelin, görev tanımı ve sorumluluklarına yönelik hazırlanan “Tar-Gel Görev Tanımı” Bakanlık Makamının 17.05.2013 tarih ve 91 sayılı Olur’u ile yürürlüğe girmiş ve bu kapsamda hazırlanan “Tar-Gel Genelgesi”  Bakanlığımızca yayınlandı.

İl Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermekte olan Tar-Gel personelinin görev tanımlarının değişen şartlar göz önüne alınarak yeniden belirlenmesi amacıyla Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Tar-Gel Projesi Kapsamında Görev Yapan Personelin Görev ve Sorumlulukları” Bakanlık Makamının I7.0S.20I5 tarihli ve 91 sayılı Oluru ile imzalanarak yürürlüğe girmiş olup ilgi sayılı 2009/6 no’ lu genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Tar-Gel Görev Tanımı Makam Oluru ve Tar-Gel Personelinin Görev ve Sorumluluklarına ulaşmak için Tıklayınız.

Tar-Gel Projesi Genelgesi’ne ulaşmak için Tıklayınız.

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

 

"Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Hareketleri Yol Kontrolleri" Eğitimi Verildi…

05 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Genel

Yorumlar Kapalı

          

 

5996  Sayılı  Veteriner  Hizmetleri,  Bitki  Sağlığı,  Gıda  ve  Yem  Kanunu kapsamında, 09.01.2013-000763 tarihli “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü” genelgesinin Eğitim, yayım ve Bilgilendirme konulu ç bendinin 2.inci maddesi olan;” Jandarma ve Emniyet Teşkilatları ile ilgili diğer kuruluşlara belgesiz ve kaçak hayvan hareketleri konusunda eğitim verilecek,  söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve gerekli koordinasyon sağlanacaktır.” amir hükmü gereğince 05.06.2013 tarihinde İlçe Müdürlüğümüz elemanları tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kartal Belediye Başkanlığı’ nın ilgili personeline  “Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Hareketleri Yol Kontrolleri” konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen  toplantıda Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Hareketleri Yol Kontrolleri konusunda kurumların üzerlerine düşen görevler, kontrollerin yapılma şekli, dikkat edilecek hususlar ve cezai müeyyideler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleşen toplantının faydalı olduğu gözlemlendi.

Kartal İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak tüm katılımcılara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz.

 

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

 

 

« Önceki YazılarSonraki yazılar »